O terapii

Cel terapii

Celem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR, z ang. SFBT- Solution Focused Brief Therapy) jest poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której Klient się znalazł, a nie samo rozwiązanie problemu (z ang. Solution Focused- koncentracja na rozwiązaniach).

Struktura terapii opiera się na drodze „od problemu do rozwiązań”.

Metody

W TSR nie interesujemy się tworzeniem teorii opisującej naturę problemu Klienta, nie stawiamy diagnoz w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Diagnoza jest uważana za mało przydatną, a czasami i przeszkadzającą, dlatego zamiast poszukiwać deficytów i ich przyczyn diagnozujemy potrzeby oraz mocne strony Klienta. Kierunek pracy wyznaczany jest tym, co Klient uważa za najważniejsze dla niego, całkowicie akceptujemy perspektywę patrzenia Klienta na własne życie.

Zasady

Jeśli coś działa - rób tego więcej.

Jeśli coś nie działa - rób coś innego.

Jeśli coś się nie zepsuło - nie naprawiaj.

Te 3 zasady obrazują filozofię TSR. Terapeuta pomaga Klientowi we wprowadzaniu zmian opierając się o te 3 proste reguły. 

Krótkoterminowość

Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Nie zakładamy z góry, jak długo i ile razy należy się spotkać z terapeutą. Terapeuta ma jednak obowiązek pamiętać, i w tym kierunku pracować z Klientem, aby czas trwania terapii był możliwie jak najkrótszy (z ang. brief – krótki, zwięzły) w stosunku do możliwości danej osoby. Praktyka pokazuje, że ilość spotkań najczęściej nie przekracza 10u, a często jest jeszcze mniejsza. Czas pomiędzy spotkaniami może być różny, a decyzję co do kolejnych wizyt podejmuje Klient przy pomocy terapeuty.

Relacja Klienta z Terapeutą

To Klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, jest także osobą decyzyjną codo zakończenia terapii. Klient jest ekspertem od swojego życia, a terapeuta jego pomocnikiem. Terapeuta nie pełni roli "eksperta" w znaczeniu "wiem co jest pacjentowi i co on powinien zrobić żeby rozwiązać problem". Terapeuta jest "ekspertem" od sposobu prowadzenia spotkania, jego zadaniem jest pomoc w określeniu celu, znalezieniu najbardziej optymalnej drogi do jego osiągnięcia, oraz szukaniu sposobów na jej przebycie.